Leer de dimensies van Dementie kennen

KONVIDA: TRAININGS- EN COACHINGSINSTITUUT

De productie van de documentaire over dementie gaat deze zomer van start!

DOCSFAIR tv gaat in samenwerking met Karin van Konvida en het Sint Annaklooster een documentaire maken over dementie.

We gaan in deze documentaire zien dat we op een geheel andere wijze betere zorg kunnen verlenen aan mensen met dementie. Niet in dominantie, maar in begrip en net dát gevend, zodat ze in veiligheid de laatste fase van hun leven kunnen doormaken. Niet met dwang of overmatig geprikkel en vooral niet met de uitnodiging om mee te moeten doen in "onze" wereld.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project volg Konvida dan op:
linkedin, Facebook of Instagram

begeleiding voor iedereen rondom de mens met dementie

Konvida

Konvida traint en coacht iedereen die te maken heeft met mensen met dementie.
Door te leren - écht te kijken - ontstaat er meer inzicht en begrip en kunnen we betere zorg bieden!

Enkel met het hart kan men goed zien.
Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen.

Antoine de Saint-Exupery

Karin helpt u bij specifieke vragen of probleemsituaties

Dementieconsulent

Als dementieconsulent helpt Karin bij gespannen situaties in de omgang met mensen met dementie.
U kunt bij haar terecht voor hulp als particulier, of als organisatie met zowel grote als kleine vragen.

Konvida brengt mensen samen

Vertrouwenspersoon

Wie kent niet de situatie dat er onderling op het werk op een negatieve manier over zaken wordt gepraat of, als de irritatie echt hoog oploopt, zelfs iemand de organisatie verlaat?
De vertrouwenspersoon kan hier de helpende hand bieden. Door Karin’s bemiddeling kan er door gesprekken en onderlinge afstemming gericht aan een oplossing worden gewerkt. De ervaring leert, dat het werk leuker wordt en de sfeer verbetert door zaken die je dwars zitten, te bespreken.

Wilt u zelf trainer en coach worden?

Opleiding

Konvida biedt een opleiding op drie niveaus die op elkaar aansluiten. Het basis- en verdiepingsniveau zijn bedoeld voor het verbeteren van de zorg die je zelf geeft aan mensen met dementie. Op het derde niveau leer je collega’s, familie en vrijwilligers te trainen en coachen, en help je samen te zorgen voor een continue ontwikkeling en verbetering.

Goede communicatie tussen verzorgenden en familie is essentieel

Familie

Een optimale zorg voor mensen met dementie is alleen mogelijk als verzorgenden en de familie op een lijn zitten. Verzorgenden nemen taken van de familieleden over. Acceptatie en de zorg toevertrouwen aan zorgprofessionals is vaak pas mogelijk als voldoende bekend is hoe er gezorgd wordt. Goede communicatie en voldoende gelegenheid om vragen te stellen zijn essentieel.

training voor teams en vrijwilligers en overige disciplines

Training 'Dementie'

Konvida biedt een zeer praktische training voor teams binnen de zorginstelling, voor vrijwilligers en voor overige disciplines die in hun werk te maken hebben met mensen met dementie.
Voor elk specialisme is een op maat gemaakte training ontwikkeld.

Scroll naar top